ที่นี่ประเทศไทย

นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในไทยและจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อนำมาเป็นไอเดียให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักธุรกิจไทย ได้นำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง